Salaristips – Onderhandelen.nl

Salaristips

Het mooie van... vergaderenDeze checklist bevat hoofdvragen en subvragen (cursief gedrukt). Laatstgenoemde zijn minder van belang, meer gedetailleerd. U kunt deze bewaren voor de latere salarisonderhandeling. Het zal duidelijk zijn dat niet alle opgenomen vragen voor iedereen relavant zijn. Het is trouwens evenmin een uitputtende lijst. Ons advies is dan ook: selecteer de vragen die op uw specifieke sollicitatie betrekking hebben. Haal de krenten uit de pap. Let er ook op geen ergenis bij de ander te wekken door uw spervuur financiële vragen. Denk er aan: het gaat om de eerste ori?ntatie. U moet namelijk eerst nog de vis aan de haak slaan!

 • Kunt u mij een eerste, voorlopige indicatie geven over het brutomaand/jaarsalaris voor deze functie?
 • Voor alle duidelijkheid: is dat inclusief of exclusief 8 procent vakantiegeld?
 • Waar is dat bedrag op gebaseerd? Hoe is dat tot stand gekomen?
 • Indien er een c.a.o. is: zou ik een exemplaar (fotokopie) hiervan mee mogen nemen ter oriëntering?
 • Waarom wilt u mij juist in deze schaal indelen?
 • Waarom wilt u mij juist in deze periodiek indelen?
 • Welke schaal is nu maximaal mogelijk?
 • Welk periodiek is nu maximaal mogelijk?
 • Welke schaal is binnen vijf jaar maximaal mogelijk?
 • Welk periodiek is binnen vijf jaar maximaal mogelijk?(Verzoek een exemplaar met schalen en periodieken mee te mogen nemen.)
 • Kent deze organisatie een winstdelingsregeling en/of 13de (14de) maand? (Is dat een verworven recht, los van de feitelijk gemaakte winst?)
 • Wat is de achterliggende filosofie hierbij?
 • Waar wordt de winstdeling op gebaseerd?
 • Op basis van het totale bedrijfsresultaat?
 • Op basis van de individuele prestatie?
 • Op basis van de groeps- of afdelingsprestaties?
 • Of op basis van alle drie?
 • Gaat het om een telkens vaste vergoeding of om een vast percentage van het inkomen?
 • Wat voor regeling bestaat er rond commissie/provisie?
 • Met welke percentages wordt gewerkt?
 • Zijn er geleidende schalen?
 • Bestaat er een speciale provisie voor bijzondere acties/perioden/produkten/diensten?
 • Op wat voor salaris zou ik eventueel volgend jaar kunnen rekenen?
 • Is dat een standaardverhoging, of een prestatiebeloning?
 • Welke woon-werkverkeer vergoeding wordt berekend?
 • Welke vergoeding wordt voor zakelijk en dienstverkeer gegeven?
 • Zou bij deze functie een ‘auto-van-de-zaak’ (dienstauto) tot de mogelijkheden behoren?
 • Bestaat er een bepaalde regeling rond merk, model en klasse?
 • Welk budget is voor een (lease-)auto beschikbaar?
 • Is er een vrije keuze binnen het budget?
 • Kan de auto eventueel worden gekocht van de leasemaatschappij aan het einde van de contractperiode? Zo ja, tegen welke prijs?
 • Kent de organisatie een (collectieve) pensioenverzekering? (Eventueel brochure/reglement opvragen.)
 • Wat zijn de voorwaarden om daarin te worden opgenomen?
 • Hoeveel bedraagt de maandelijkse premie? En wie neemt dit voor zijn rekening? (Welk deel is voor de werkgever? Welk deel voor de werknemer?)
 • Hoe flexibel is deze Pensioenverzekering?
 • Hoe kan de organisatie behulpzaam zijn bij eventuele pensioenbreuk?
 • Zou het mogelijk zijn een gesplitst salaris (via buitenlandse dochter) te krijgen?
 • Wat voor belastingvrije of fiscaalvriendelijke beloningen kent de organisatie?
 • Zijn er representatiekosten – en hoe hoog zijn die voor de onderhavige functie?
 • Kent de organisatie een maandelijkse vergoeding voor telefoonkosten thuis? En een autotelefoon?
 • Bestaat er een collectieve ziektekostenverzekering? (Boven ziekenfondsgrens)?
 • Tabellen opvragen in verband met condities en premies.
 • Welk deel komt voor rekening van de werkgever?
 • Welke andere verzekeringen komen voor rekening van de werkgever? (Tandheelkundige behandeling, levensverzekering, risicoverzekering/ongevallenverzekering, wettelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand?)
 • Is het mogelijk via de werkgever voordelig een hypotheek af te sluiten? En andere leningen?
 • Hoe plezierig (zacht) zijn de condities voor medewerkers?
 • Welke bedrijfsspaarregelingen zijn er? Hoeveel draagt het bedrijf bij?
 • Hoe wordt overwerk gehonoreerd? (Let op: bij veel functies is dit inherent aan het werk. Deze vraag kan dan beter weggelaten worden.)
 • Welke mogelijkheden bestaan er voor training en opleiding? Is hiervoor een budget per afdeling beschikbaar? Per persoon?
 • Hoeveel opleidingsdagen zijn er per jaar beschikbaar voor deze functie?
 • Wat is vastgelegd voor (internationaal/lokaal) congresbezoek en deelneming aan eendaagse vakseminars?
 • Wat is de bijdrage van de organisatie aan eventuele verhuiskosten? En een bijdrage aan de inrichtingskosten?
 • In hoeverre zijn betalingen in natura mogelijk?
 • In hoeverre wordt korting gegeven op het eigen assortiment/eigen diensten?
 • Betaalt de organisatie lidmaatschappen van professionele organisaties?
 • Betaalt de organisatie het abonnementsgeld van (thuis te ontvangen, specifieke) vaktijdschriften?
 • Welk budget is hiervoor eventueel beschikbaar?
 • Kent de organisatie een stock option plan?
 • Welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?
 • Gaat het om gewone aandelen of om bijzondere ‘personeelsaandelen’?
 • Kent de organisatie andere emolumenten (en arbeidsvoorwaarden), waarvan het goed is dat ik die in dit stadium ken?

U kunt zelf ongetwijfeld nog tientallen vragen bedenken die u aan de aanstaande werkgever wilt stellen… U bent nu in ieder geval een eind op weg geholpen.

Moet u voor uw werk regelmatig onderhandelen en staan daarbij grote belangen op het spel?

Bent u er van overtuigd dat u er meer uit kan halen? Op deze website vindt u tientallen artikelen over onderhandelen. En graag attendeer ik u op onze » unieke training Onderhandelen. Alex van Groningen.

Tip: Als al uw vragen worden beantwoord, wordt u bedolven onder een lawine van informatie. Te veel om te onthouden. Maak daarom altijd notities!

Uit: ‘Salaris onderhandelingen’
dr. J.J.R. van Minden
Uitgeverij: Uitgeverij: Contact,
ISBN:90-254-6200-6