Overheid – Onderhandelen.nl

Achterban

De uitdaging is het 'bewerken' van de achterban, die uiteindelijk in moet stemmen met besluiten en onmisbaar is voor het uitvoeren ervan. Lees verder →
Read More...

Rechtmatigheid

Toezicht en toetsing van de rechtmatigheid van de resultaten van onderhandelend bestuur zijn niet problematisch zolang onderhandelend bestuur zich min of meer tot het 'horen van belanghebbenden' beperkt. Lees verder →
Read More...

Tekortkomingen

Wie eerst als partner aan de onderhandelingen deelneemt en later het resultaat van de onderhandelingen bestrijdt, trekt niet alleen een wissel op de externe geloofwaardigheid van de organisatie, maar ook op de interne: naast elkaar zouden twee sets waarden en normen en opvattingen over de omringende wereld moeten bestaan die elkaar slecht verdragen. Lees verder →
Read More...